12165

Петиция для Парламент Республики Молдова, Министр Образования РМ, Премьер-министр РМ от PLANETA CURATĂ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДЕТЯМ ПРАВА НА АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

139 уже подписали. Спасибо за вашу поддержку!

ПЕТИЦИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДЕТЯМ ПРАВА НА АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

Мы, нижеподписавшиеся, обращаемся к депутатам
Парламента, Правительству Республики Молдова и к Министерству Образования с предложением о внесении изменений в действующие нормативы правовых актов, а именно —  разрешить, помимо школьного образования, и другие формы обучения детей школьного возраста.

Законодательство многих стран мира позволяет использовать альтернативные формы обучения, которые включают в себя обучение с ограниченным посещением, обучение экстерном, дистанционное обучение или обучение на дому, или хоумскулинг. Это практикуется в следующих странах, таких как: Финляндия, Эстония, Бельгия, Канада, США, Дания, Франция, Венгрия, Италия, Норвегия, Словакия, Польша, Словения, Россия и др. Однако на сегодняшний день Кодекс Республики Молдова об Образовании  в качестве альтернативы школьного образования предусматривает возможность только домашнего обучения и только «для детей и учащихся, которые по причине проблем со здоровьем или ограниченных физических возможностей временно лишены возможности передвигаться» (ст. 35 (1)).  Но ведь существует много случаев, когда абсолютно здоровые дети не способны интегрироваться в систему общего среднего образования по причине тех или иных психологических особенностей или же в том случае, когда родители могут предоставить  альтернативу школьному обучению, которая больше подходит именно их ребенку, причём уровень полученных ребёнком знаний оказывается ничуть не ниже уровня знаний выпускников общеобразовательных школ именно в силу индивидуально разработанного подхода. Разумеется, в этом случае ответственность за адекватный уровень знаний детей целиком ложится на плечи родителей, а их дети должны будут так же сдавать экзамены и тесты по общешкольной программе.

Предложенные нами изменения  продиктованы желанием не ограничивать детей в праве на выбор подходящей для них формы образования, они не предусматривают дополнительных затрат из государственного бюджета, а требуют лишь внесения некоторых изменений в Кодекс об образовании в соответствии с международной практикой  в данной сфере, что в итоге будет способствовать повышению уровня образования в  целом по стране

Для поддержки данной петиции подпишитесь внизу.

________________________________________________________________________________________

ТЕКСТ ПЕТИЦИИ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ ЯЗЫКЕ:

PETIȚIE PRIVIND ASIGURAREA
DREPTULUI LA EDUCAȚIE ÎNTR-UN MEDIU POTRIVIT NECESITĂȚILOR COPILULUI (EDUCAŢIE ALTERNATIVĂ)

Semnatarii acestei petiții solicită Deputaţilor din Parlamentul Republicii Moldova, Guvernului Republicii Moldova, în speță, Ministerului Educației, să propună modificarea cadrului normativ în vigoare astfel încît acesta să permită și alte forme de învățămînt decît cel care se desfășoară nemijlocit în cadrul școlii.

Ținînd cont de tendințele actuale în învățămînt, experiența pozitivă a statelor din vest dar și din vecinătatea Republicii Moldova, considerăm că educația copiilor, în special procesul de acumulare a cunoștințelor (învățare) este în primul rînd responsabilitatea părinților copilului, iar apoi – a statului. Părinții trebuie să dispună de opțiuni în sensul educației/școlarizării copiilor săi. Legislația multor state din lumea întreagă permit forme alternative de învățămînt, inclusiv învățămînt cu frecvență redusă, învățămînt prin externat, învățămînt la distanță, învăţămîntul ”în familie”, sau ”homeschooling”. Printre acestea se numără: Finlanda, Estonia, Belgia, Canada, SUA, Danemarca, Franța, Ungaria, Italia, Norvegia, Slovacia, Polonia, Slovenia, Rusia si multe altele.  sau la domiciliu. 

Actualmente, Codul Educației prevede posibilitatea de a învăța la domiciliu doar pentru ”copiii care din cauza unor probleme de sănătate sau a unei dizabilităţi, sînt lipsiţi temporar de posibilitatea de a se deplasa”(art. 35 (1)).  Sunt însă multiple cazuri în care copii perfect sănătoși nu se pot integra în sistemul școlar grație unor particularități psihologice, sau, părinții îi pot oferi copilului o alternativă sistemului școlar care se potrivește mai bine anume copilului lor. În acelaşi timp, nivelul cunoştinţelor acumulate de copil nu este deloc mai mic (ci invers) decît al colegilor săi, absolvenţi ai instituţiilor publice de învăţămînt, în mare parte datorită abordării individuale. Evident, în acest caz, responsabilitatea pentru nivelul şi calitatea cunoştinţelor accumulate, se pune integral pe seama părinţilor, iar copii lor urmează să susţină examenele în conformitate cu programul şcolar general.

Prezenta petiţie este dictată de dorinţa şi necesitatea de a nu le îngrădi copiilor şi părinţilor acestora dreptul de a alege metoda cea mai potrivită de educaţie. Eventuala ajustare a legislaţiei în această direcţie nu implică costuri suplimentare pentru bugetul de stat, ci doar adaptarea prevederilor Codului Educaţiei la practicile internaţionale existente în acest domeniu.  

Susține campania de promovare a formelor alternative de învățământ pentru copiii din Republica Moldova!

Pentru a susține această petiție, semnează mai jos: