868

Acte necesare pentru studii în România

 De Mariana Nicolaev/ Chişinău / Moldova.ORG/ -- Deja este tradiţie ca an de an, Ministerul Educaţiei din România să ofere un număr de burse de studii în România, pentru tinerii absolvenţi ai diferitor nivele de învăţământ, din Republica Moldova.

Chiar dacă România nu a publicat încă locurile libere pentru fiecare universitate în parte şi nici perioada de admitere, dar sunteţi convinşi că vreţi să mergeţi la studii în ţara vecină, atunci vă puteţi pregăti pachetul de acte necesare din timp:

•Cerere de înscriere – model tipizat, disponibil gratuit în momentul depunerii actelor
•Copie legalizată a diplomei de bacalaureat
•Copie legalizată a foii matricolă
•Copie legalizată a certificatului de naștere
•Adeverință medicală tip (care să-ți permită accesul în colectivitate)
•O copie a pașaportului, buletinului și fișei de însoțire a buletinului
•O fotografie 3×4 cm

Cei care depun dosarul pentru a face liceul în România au nevoie de pachetul de acte menţionat mai sus (cu actele de studiu de la gimnaziu ), şi de:
•acordul scris al ambilor părinți autentificat la notar.

0