980

Guvernul a stabilit regulile de utilizare a automobilelor de serviciu

Vineri, 13 ianuarie, a intrat in vigoare o hotarire de Guvern care stabileste normele de deservire cu autoturisme de serviciu a conducatorilor de ministere si de autoritati centrale.Prim-ministrul Republicii Moldova va avea dreptul sa foloseasca trei automobile de serviciu fara restrictii de parcurs, viceprim-ministrii - cite 2 automobile de serviciu, de asemenea, fara limite de parcurs. Conducatorii aparatului Guvernului, ministrii, presedintii Curtii Constitutionale si Curtii Supreme de Justitie vor putea folosi automobilele atribuite, dar respectind o limita de parcurs anuala de 32 mii km. Celorlalti reprezentanti ai autoritatilor centrale li s-a stabilit o limita de 20-28 mii km.Totodata, ministerele si organele administrative centrale vor putea utiliza pentru aparatul lor, in interes de serviciu, cite 1-2 automobile suplimentare, dar numai in limitele alocatiilor aprobate. Autoritatile raionale au dreptul sa foloseasca cel mult 8 automobile atribuite pentru indeplinirea atributiilor de serviciu, dar cu o limita anuala de parcurs de 12-44 mii km.Autoritatilor Gagauziei le-au fost rezervate 27 de automobile si un parcurs de 23 mii km; mun.Chisinau - 28 si 81 mii km; mun. Balti - 8 si 26 mii km, resPectiv.Documentul interzice folosirea mijloacelor bugetare pentru arendarea automobilelor pentru plecarea functionarilor peste hotare.Consiliile locale vor plati primarilor de sat si oras, care nu dispun de automobile de serviciu, compensatii lunare pentru folosirea automobilului sau a motocicletei proprii, in marimi care nu vor depasi costul a 50-80 si 15-30 litri de benzina, respectiv.
0