514

ISHU VOKALISTA dlea punk-rock gruppi

ishu vokalista dlea punk-rock gruppi, v stile NoFX, nujen klasnii hriplinikii golosok, bolishoi entuziasm, i jelatelino ne o4eni podgotovlennii (bez opita)nu i sootvetstvenno... shob liubil NOFX :)
0