2831

Pe 10 noiembrie este marcată Ziua Naţională a Tineretului

Mai multe acțiuni culturale dedicate Zilei Naţionale a Tineretului, marcată pe 10 noiembrie, se desfășoară la Chișinău și în alte localități ale țării, transmite MOLDPRES.

„Astăzi, în a doua duminică a lunii noiembrie, în Republica Moldova sărbătorim Ziua Națională a Tineretului. Este un prilej deosebit de a adresa tuturor tinerilor cele mai cordiale felicitări și urări de bine din partea echipei Ministerului Educației, Culturii și Cercetării și din partea mea, personal”, se spune într-un mesaj de felicitare, semnat de ministrul de resort, Liliana Nicolaescu-Onofrei.

Potrivit oficialului, domeniul tineret este unul intersectorial, iar participarea tinerilor în toate sferele vieții este crucială pentru o societate bazată pe valori precum democrația, toleranța și prosperitatea. „Republica Moldova are mulți tineri activi și implicați, care obțin performanțe în diverse domenii și cu care ne mândrim. Anume tinerii sunt sursa de energie, curaj și talent care generează schimbarea social reală, creșterea economică, dezvoltarea și inovația tehnologică”, a subliniat Liliana Nicolaescu-Onofrei.

„De Ziua Națională a Tineretului, vă adresăm sincere felicitări și vă urăm să fiți energici, creativi și ambițioși. Să depuneți efort și suflet în tot ce faceți. Dar cel mai mult vă dorim să aveți curajul de a prelua partea voastră de responsabilitate pentru propriul viitor, pentru propriile decizii, pentru propriul succes. Nimeni nu o poate face mai bine decât voi”, a  conchis în mesajul său de felicitare ministrul  Educației, Culturii și Cercetării, Liliana Nicolaescu-Onofrei.

Prezenţa tinerilor se face tot mai evidentă în spaţiul public al Republicii Moldova. Un rol activ îl au toate structurile de tineret din ţara noastră: Centrele de Tineret, Consiliile Locale ale Tinerilor, lucrătorii de tineret, specialiștii de tineret din cadrul autorităților administrației publice locale care contribuie la crearea unui mediu adecvat realizării vieții personale și profesionale a fiecărui tânăr, inclusiv pentru sprijinirea echitabilă a celor din grupurile cu posibilități reduse.

În prezent, în lume există 1,8 miliarde de tineri cu vârste între 10 şi 24 de ani. Potrivit ONU, este cea mai mare populaţie de tineri din toate timpurile. Cu toate acestea, mai mult de jumătate dintre copiii şi adolescenţii cu vârste cuprinse între 6 şi 14 ani nu au cunoştinţele de bază privind cititul şi matematica, în ciuda faptului că majoritatea sunt şcolarizaţi. Această criză globală de însuşire a cunoştinţelor împiedică puternic realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD) ale Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă. Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă a fost adoptată de Organizaţia Naţiunilor Unite la 25 septembrie 2015 şi stabileşte un cadru global pentru eradicarea sărăciei şi realizarea dezvoltării durabile până în anul 2030, pe baza Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului (ODM).

moldpres.md

0