810

Cum vor autoritățile să preîntîmpine pericolul inundațiilor

Autoritățile își propun să elaboreze un plan național de acțiuni pentru prevenirea și reducerea consecințelor inundațiilor din zonele cu risc sporit. 

Cercetarea va avea la bază un Studiu de Fezabilitate, elaborat în anul 2014, în cadrul unui proiect finanțat de Banca Europeană de Investiții. Șefa de la Agricultură, Georgeta Mincu,  a avut o discuție în acest sens cu reprezentantul BEI, Antonio Castillo. 

Studiul de Fezabilitate elaborat în cadrul proiectului „Suport de asistență tehnică și management în vederea protecției de inundații a teritoriului Republicii Moldova”, identifică zonele de risc și gradul lor de vulnerabilitate din țara noastră și stabilește  necesitățile de investiții pentru remedierea situației la nivel de raion și comunitate. 

Valoarea totală a studiului a constituit aproximativ 2,5 milioane de euro. Oficialii au convenit că vor identifica două dintre cele mai vulnerabile  zone, pentru care împreună cu autoritățile publice locale vor fi dezvoltate proiecte pilot de prevenire a riscurilor inundațiilor, care ar putea fi finanțate de BEI, în condiții avantajoase dar și cu suportul partenerilor de dezvoltare.  

0