710

Transferurile bancare în ruble ruseşti s-au redus în jumătate

În trimestrul II al acestui an, volumul total al transferurilor bancare de mijloace băneşti din străinătate în favoarea persoanelor fizice din Republica Moldova a constituit 313,47 milioane dolari. De menţionat că, 82,8 la sută din transferuri au fost efectuate prin sisteme de remitere de bani (doar în USD, EUR şi RUB), în principal, fără deschiderea conturilor bancare, iar 17,2 la sută sunt transferuri bancare (în diverse valute) prin sistemul SWIFT prezentate în valoare brută.

Potrivit informaţiilor prezentate de Banca Naţională a Moldovei (BNM), valoarea recalculată în dolari a transferurilor din trimestrul II s-a diminuat cu 8,5 la sută comparativ cu trimestrul II a anului trecut (342,67 milioane dolari). Fluctuaţiile cursului de schimb al valutelor originale faţă de dolar au contribuit cu 3,4 puncte procentuale la diminuarea transferurilor din trimestrul II 2019. Eliminându-se efectul cursului de schimb prin recalcularea sumelor la cursul perioadei respective a anului precedent, diminuarea reală a transferurilor a constituit 5,1 la sută. Aceasta s-a produs ca rezultat al impactului majorării transferurilor în euro cu 4 la sută şi al diminuării transferurilor în dolari şi ruble cu 16 la sută şi 51 la sută respectiv. Astfel, în trimestrul II 2019, structura valutară a transferurilor recalculate în dolari a fost următoarea: dolari– 123,26 milioane, euro – 174,95 milioane, ruble – 12,05 milioane şi alte valute 3,21 milioane.

Conform provenienţei geografice a transferurilor în favoarea persoanelor fizice, de menţionat transferurile din UE şi din CSI. Transferurile din UE au înregistrat o pondere de 46,4 la sută, în creştere cu 6,4 puncte procentuale comparativ cu trimestrul II al anului trecut. Transferurilor din CSI le-a revenit ponderea de 22,7 la sută, în descreştere cu 6,5 puncte procentuale comparativ cu trimestrul II 2018. Respectiv, transferurile din alte state, exceptând UE şi CSI, au constituit 30,9 la şi 30,8 la sută în trimestrul II 2018. Ponderea transferurilor din Israel şi SUA a constituit 84,1 la sută din totalul pe alte state.

timpul.md

0