677

Numărul studenților în universitățile din R. Moldova este în continuă scădere

Numărul tinerilor din R.Moldova este în descreştere în mod constant. Datele Biroului Național de Statistică (BNS) arată că în ultimii 8 ani s-a înregistrat o descreştere a populaţiei cu vârsta de 14-19 ani cu 47 de mii de persoane.

Potrivit studiului „Educația în Republica Moldova”, în anul de studii 2018/2019, comparativ cu 2013/2014, numărul instituțiilor de învățământ primar și secundar general s-a redus de la 1374 la 1246 unități, iar numărul elevilor în ele – de la 353 la 334 de mii de persoane.

În anul de studii 2018/2019, învățământul profesional tehnic a fost organizat în 42 de școli profesionale care oferă programe de formare profesională tehnică secundară, 34 de colegii – programe de formare profesională tehnică postsecundară și 13 centre de excelență care oferă ambele programe de formare profesională, postsecundară și secundară. La începutul anului de studii 2018/2019, în aceste instituții erau 44,3 mii de elevi, dintre care 13,9 mii în școlile profesionale, 17,4 mii în colegii și 13,0 mii în centrele de excelență. Din totalul elevilor înscriși în centrele de excelență, 11,6 mii au fost cuprinși în programe de formare profesională tehnică postsecundară și 1,4 mii în programe de formare profesională tehnică secundară.

În anul de studii 2018/2019, comparativ cu 2013/2014, numărul total de elevi înscriși în învățământul profesional tehnic secundar a scăzut cu 2,9 mii persoane sau cu 15,9%. În anul 2018, calificarea în învățământul profesional tehnic a fost obținută de 14,1 mii absolvenți, înregistrând pârți egale pentru fiecare nivel (secundar şi postsecundar).

În anul de studii 2018/2019 au activat 29 de instituții de învățământ superior, numărul de studenți în ele fiind de 60,6 mii persoane. Numărul total de studenți înscriși în învățământul superior a continuat să scadă, în timp de șase ani cu 36,7 mii persoane sau 37,7%. Majoritatea studenților studiau în instituțiile de învățământ superior de stat (50,6 mii sau 83,5%), în timp ce numărul studenților în instituțiile de învățământ superior nestatale (10 unități) era de 10 mii, sau 16,5% din totalul studenților din învățământul superior.

În anul 2018, în instituțiile de învățământ superior, 11,9 mii de absolvenți au obținut diploma de licență și 6,2 mii – diploma de master sau echivalentul acesteia. În anul 2018, studiile de doctorat s-au desfășurat în 46 scoli doctorale. Numărul total de studenți-doctoranzi a fost de 1,6 mii persoane, în descreștere cu 11,1% față de anul 2015.

zdg.md

0