822

Cum Ministerul Economiei face lobby pentru deschiderea de benzinării duty free

Un document publicat pe 6 februarie 2019, pe pagina Ministerului Economiei și Infrastructurii (MEI) arată că inițiativa de a permite vânzarea de produse petroliere în vamă fără plata accizelor și TVA aparține structurii conduse de Chiril Gaburici, adică MEI.

Documentul, semnat de secretarul de stat Vitalie Iurcu, este datat cu 14 mai 2018, adică cu două luni înainte de inițiativa deputatului neafiliat Vladimir Cernat, votată fără mari discuții de deputații democrați și cei afiliați lor.

Magazine și baruri duty-free la bordul avioanelor

Documentul a fost republicat pe pagina MEI pe 6 februarie 2019, fapt ce confirmă suspiciunile că ministerul insistă asupra instituirii unei astfel de facilităţi, scrie Mold-street.com.

Este vorba despre un aviz la proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la modificarea și completarea Regulamentului de aplicare a destinațiilor vamale prevăzute de Codul Vamal al Republicii Moldova.

Acest proiect stă de aproape un an de zile pe lista de așteptare a Guvernului și prevede ajustarea și completarea Regulamentului de aplicare a destinațiilor vamale.

Printre modificările promovate de Ministerul Finanțelor și Vamă se numără „instituirea magazinului dutyfree amplasat în port și la bordul navelor”, precum și prevederi în partea ce ține de reglementarea barului și restaurantul duty-free la bordul navelor.

La fel, se propune acordarea dreptului pentru companii de a aduce utilaj necesar procesului de producere a mărfurilor pentru export, „în regim vamal de admitere temporară”, fără plata taxelor de import şi garanție financiară.

Ce se va întâmpla cu micul trafic de frontieră?

Ministerul Economiei a profitat de moment şi a propus de a completa punctul 365 din Regulamentul de aplicare a destinațiilor vamale cu textul: „...iar produsele petroliere - în limitele capacității rezervorului mijlocului de transport cu care se traversează frontiera de stat”, fapt ce deschide uşa pentru deschiderea de benzinării în vamă.

Vitalie Iurcu, care este şi şeful Grupului de lucru pentru reglementarea activităţii de întreprinzător, care a discutat de câteva ori documentul, justifică propunerea prin faptul ea va putea contribui „la stimularea transporturilor transfrontaliere prin majorarea tranzitului prin Republica Moldova, inclusiv impulsionarea dezvoltării şi facilitării comerțului în regiune”.

Propunerea însă nu a fost acceptată de Ministerul Finanţelor şi Serviciul Vamal, care s-au opus vehement, criticând iniţiativa MEI.

„Modificarea respectivă va putea limita libera concurenţă şi aduce prejudicii bugetului de stat. Se vor crea condiţii favorabile pentru ca micul trafic de frontieră să se transforme într-un trafic mare cu produse petroliere”, se precizează în sinteză la proiectul Ministerului Finanțelor.

Amendamentul lui Cernat

În situația când unei astfel de inițiative se opunea Ministerul Finanțelor, autorii au recurs la o stratagemă și au împins un proiect similar deputatului neafiliat Vladimir Cernat.

Acesta l-a propus sub formă de amendament la Codul Fiscal, prin care se oferă aceleași facilități, adică scutirea de la plata accizei și a TVA a trei tipuri de combustibil destinat avioanelor implicate în transportul internațional, dar și a benzinei și motorinei comercializate în zona de control vamal la ieșirea din țară.

Ţinând cont de faptul că această scutire de plata TVA și a accizei afectează veniturile bugetului de stat, era nevoie și de avizul Guvernului. Or, Constituția prevede că „orice propunere legislativă sau amendament care atrag majorarea sau reducerea veniturilor bugetare sau împrumuturilor, precum și majorarea sau reducerea cheltuielilor bugetare pot fi adoptate numai după ce sînt acceptate de Guvern”.

Guvernul e contra, dar a tăcut

Din documentele plasate pe pagina WEB a Parlamentului rezultă că avizul a fost unul negativ. „Completarea art.103 cu alin. (910), a art.124 cu alineatul 21 și abrogarea art. 125 alin 22 din Codul Fiscal nu se susține doar în partea ce ține de scutirea de TVA fără drept de deducere și acciză a a produselor petroliere respective în zona de control vamal de la frontiera de stat și la posturile vamale interne de control”, se arată în avizul Guvernului.

Cu toate acestea, Comisia Economie, Buget și Finanțe a susținut amendamentul lui Cernat, excluzând din versiunea inițială doar poziția tarifară 271020900 - alte uleiuri.

Citește continuarea materialului pe Mold-street.com.

0