631

Cine poate solicita reexaminarea pensiei începând cu 1 ianuarie 2019

Persoanele care s-au pensionat până la 1 ianuarie 1999 şi au realizat un stagiu de cotizare după pensionare 15 ani sau mai mult, pot depune, începând cu 1 ianuarie 2019, cerere pentru reexaminarea pensiei pentru limită de vârstă la casa teritorială de asigurări sociale conform locului de trai.

Solicitanţii trebuie să prezinte buletinul de identiate şi carnetul de muncă. Dacă au pierdut carnetul de muncă, atunci pot ataşa la cerere orice alte acte, certificate care confirmă activitatea de muncă.

Pensiile acelor beneficiari care au un stagiu de cotizare mai mic de 15 ani vor fi revizuite în următorul an.

În cazul beneficiarilor de pensii stabilite după 1 ianuarie 1999 reexaminarea pensiilor pentru limită de vârstă se va efectua începând cu 1 ianuarie 2021, eşalonat, conform prevederilor legii în funcţie de durata stagiului de cotizare realizat după stabilirea pensiei.

De menţionat, de la 1 ianuarie 2019 a intrat în vigoare Legea pentru modificarea unor acte legislative, care prevede reexaminarea pensiilor pentru limită de vârstă persoanelor care au activat în câmpul muncii după realizarea dreptului la pensie.

moldova.org

0