1763

Дискуссия про Unirea/Discussii despre Unirea

Выскажите своё мнение пожалуйста об идеи Unirii Молдовы и Румынии .Хотелось бы знать,что народ об этом думает в 2018 году.

Exprimați-vă vă rog opinia cu privire la ideea Unirii Moldova și a României. Aș vrea să știu ce gândesc popor în anul 2018.

0