792

Veniturile disponibile ale populației sunt în creștere

Veniturile disponibile ale populației au crescut în al doilea trimestru al anului curent cu 6,6% față de aceeași perioadă a anului trecut și au constituit în medie 2374 lei de lei lunar pentru o persoană, transmite IPN.

Potrivit Biroului Național de Statistică, câștigurile salariale reprezintă cea mai importantă sursă de venituri – 42,4% din veniturile totale disponibile, fiind în descreștere cu 0,8% față de aceeași perioadă a anului trecut. La formarea veniturilor gospodăriilor au contribuit, de asemenea, prestațiile sociale – în proporție de 23,9%, precum și veniturile obținute din activitățile pe cont propriu – 13,5% (7,3% sunt veniturile din activitatea individuală agricolă, iar 6,2% sunt veniturile din activitatea individuală non-agricolă). O pondere importantă dețin transferurile bănești din afara țării, contribuția acestora fiind de 16,5%.

Veniturile populației din mediul urban au fost în medie cu 643 de lei mai mari comparativ cu veniturile populației din mediul rural. Sursa principală de venit pentru populația din mediul urban este activitatea salarială, care reprezintă 53,6% din totalul veniturilor. Pentru gospodăriile din mediul rural cea mai importantă sursă de venit la fel este activitatea salarială, aceasta alcătuiește 31% din totalul veniturilor.

Populația rurală, în comparație cu cea urbană, este dependentă într-o proporție mai mare de transferurile din afara țării, ponderea acestora fiind de 21,9% față de 11,2% în cazul populației din mediul urban.

Cheltuielile medii lunare de consum ale populației în trimestrul doi al anului curent au constituit în medie pe o persoană 2379 lei, fiind în creștere față de aceeași perioadă a anului precedent cu 5,9%. Cea mai mare parte a cheltuielilor tradițional este destinată necesarului de consum alimentar – 45 %. Pentru întreținerea locuinței o persoană în medie a alocat 18,2% din cheltuielile totale de consum, iar pentru îmbrăcăminte și încălțăminte – 10,4%. Celelalte cheltuieli au fost direcționate pentru sănătate – 5,4%, comunicații – 4,4%, transport – 3,8%, dotarea locuinței – 3,7%, învățământ – 0,4% etc.

ipn.md

0