219

Pentru odihna locuitorilor capitalei sint create adevarate conditii

In centru parcului reprezentat prin locatie sint depozitate deseuri menagere timp de aproximativ 3 luni .

Unde privesc autoritatile si angajatii acestora .

0