508

Noi recomandări pentru Republica Moldova privind drepturile omului, aprobate la Geneva

Raportul Republicii Moldova pentru al II-lea ciclul al Evaluării Periodice Universale (Universal Periodic Review/UPR) a fost aprobat la Sesiunea 34 a Consiliului Organizației Națiunilor Unite (ONU) pentru Drepturile Omului (CDO).

Documentul UPR vizează consolidarea capacităților Republicii Moldova pentru protejarea drepturilor omului și asigurarea acestora pentru copii, minoritățile naționale și persoanele cu dizabilități. De asemenea, Reoublica Moldova ar trebui să reglementeze raporturile de muncă ale cetățenilor migranți prin aderarea la unele instrumente internaționale, se arată într-un comunicat al Ministerului Justiției.

Eliminarea torturii, a relelor tratamente, îmbunătățirea condițiilor de detenție, accesul la justiție și eradicarea fenomenului corupției sunt printre elementele esențiale din raport. Republica Moldova ar mai trebui să promoveze mai intens la nivel național politicile egalității de gen, cele anti-discriminare și să elimine violența domestică.

Toate recomandările UPR și observațiile primite la Chișinău din partea structurilor de monitorizare ale CoE și ONU vor fi incluse în Planul Național de Acțiuni în Domeniul Drepturilor Omului 2017-2020 (PNADO III). Proiectul acestuia este elaborat de un grup de lucru, creat sub egida Ministerului Justiției, în noiembrie 2016.

Implementearea din următorii 4 ani a îndrumărilor Înaltului For ONU urmează a fi raportată, potrivit calendarului stabilit, la cea de-a 40-a Sesiune la Geneva (al III-lea ciclu), preconizată pentru octombrie - noiembrie 2021.

Amintim că, UPR este cea mai complexă evaluare la nivel mondial a respectării drepturilor omului în toate cele 193 de state membre ONU. Mecanismul cuprinde atât drepturile civile, politice, cât şi cele economice, sociale, culturale.

radiochisinau.md

0