987

De ce salariu și facilități va beneficia viitorul președinte al R. Moldova

facilitari, salariu
Viitorul Președinte al R. Moldova va avea un salariu de 9600 de lei, care însă va fi impozitat. Pe lîngă aceasta însă, șeful statului beneficiază de mai multe facilități în timpul, dar și după expirarea mandatului.

Conform legii privind asigurarea activităţii Preşedintelui Republicii Moldova, munca Preşedintelui Republicii Moldova este retribuită în conformitate cu Legea la sistemul de salarizare în sectorul bugetar. La momentul de față, salariul șefului statului este de 9600 de lei.

Viitorul Președinte, în exerciţiul mandatului, este asigurat cu locuinţă de serviciu în municipiul Chişinău, dotată şi amenajată special, cu reşedinţă de serviciu în satul Condriţa şi cu vilă de serviciu în satul Holercani. În caz de încetare a mandatului în condiţiile, locuinţa, reşedinţa şi vila de serviciu vor fi eliberate.

Preşedintele Republicii Moldova dispune de mijloace de transport auto cu destinaţie specială. El va mai dispune, în caz de necesitate, de elicopter amenajat special, destinat folosirii în comun de către conducerea statului. În caz de deplasare peste hotarele ţării, Preşedintele Republicii Moldova beneficiază de rută specială de zbor.

Mai mult, șeful statului şi membrii familiei lui beneficiază de asistenţă medicală specială gratuită, de medic personal. Ei beneficiază de dreptul la tratament balneo-sanatorial gratuit în instituţiile respective ale ţării.

Cît privește concediul de odihnă, Preşedintele Republicii Moldova beneficiază de un concediu de odihnă anual de 36 de zile lucrătoare.

În caz de suspendare din funcţie pentru săvîrşirea unor fapte grave prin care a încălcat prevederile Constituţiei, Preşedintele Republicii Moldova nu va putea beneficia, pînă la hotărîrea demiterii din funcţie, decît de: salariu lunar, locuinţă de serviciu, automobil, asistenţă medicală specială, asigurare a securităţii.

În caz de expirare a mandatului, de demisie sau de imposibilitate definitivă de exercitare a atribuţiilor, persoana care a ocupat funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova beneficiază de: pensie, asistenţă medicală gratuită şi, o dată pe an, tratament balneo-sanatorial gratuit, automobil la comandă, conform limitei stabilite de Guvern, imunitate diplomatică, asigurare a securităţii timp de 4 ani.

În caz de expirare a mandatului, de demisie sau de imposibilitate definitivă de exercitare a atribuţiilor, persoana care a ocupat funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova beneficiază de o pensie de 42% din suma tuturor plăţilor lunare ale Preşedintelui în exerciţiu. Pensia se acordă de la data la care persoana ce a ocupat funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova atinge vîrsta de 62 de ani (bărbaţi) şi 57 de ani (femei).

Dacă persoana care a ocupat funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova nu a atins, la data încetării mandatului, vîrsta indicată, dar beneficiază, în condiţiile legii, de dreptul la pensie înainte de împlinirea vîrstei indicate, pensia se va acorda de la data apariţiei acestui drept.

În caz de expirare a mandatului, de demisie sau de imposibilitate definitivă de exercitare a atribuţiilor, persoanei care a ocupat funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova i se păstrează imunitatea diplomatică.

tribuna.md

0