1016

Un primar se plânge că ar fi hărțuit, după ce a decis să adere la PAS-ul Maiei Sandu

frunze, hartuire
Petru Frunze, pri­ma­rul s. Puhoi sus­ține că i se fabrică un dosar penal prin probe care ar fi false. „Con­si­der ca este o metoda ile­gala pen­tru a ma inti­mida pen­tru fap­tul ca am ales impre­una cu majo­ri­ta­tea con­sa­te­ni­lor mei, sa ader la PAS con­dus de d-na Maia Sandu”, men­țio­nează acesta.

„Dupa ce am fost ame­nin­tat cu des­chi­de­rea unui dosar penal, astazi con­stat ca se fabrica prin metode ile­gale si probe false un dosar penal pe numele meu. Con­si­der ca este o metoda ile­gala pen­tru a ma inti­mida pen­tru fap­tul ca am ales impre­una cu majo­ri­ta­tea con­sa­te­ni­lor mei, sa ader la PAS con­dus de d-na Maia Sandu. De cind am decis sa ader la aceasta for­ma­tiune poli­tica, s-au ince­put pro­ble­mele. Eu ma voi apara pe cale legala, chiar daca majo­ri­ta­tea ceta­te­ni­lor nu au incre­dere in jus­ti­tie. Se urma­reste mai multe sco­puri, sa cedez func­tia de pri­mar unor indi­vizi din loca­li­tate, sa cedez cali­ta­tea de pre­se­dinte a Orga­ni­za­tiei Teri­to­ri­ale Ialo­veni a Par­ti­du­lui Actiune si Soli­da­ri­tate, sau sa-mi schimb viziu­nile poli­tice.”, scrie Frunze, pe o rețea de soci­a­li­zare.

„Indi­fe­rent cite dosare penale vor fi fabri­cate cu impli­ca­rea la trei indi­vizi din satul Puhoi, eu nu voi ceda, dar voi fi moti­vat sa lupt pen­tru a demon­stra ca poli­tica nu se face prin inti­mi­dari si cei care par­ti­cipa la fal­si­fi­ca­rea pro­be­lor tre­buie pedep­siti chiar cu ris­cul ca va fi mai tir­ziu.Sper ca insti­tu­tile publice care ocro­tesc nor­mele de drept sa nu per­mita unor anga­jati sa par­ti­cipe la fara­de­legi”, mai scrie Frunze.

zdg.md

0