850

Cine este candidatul ales pentru funcția de Guvernator BNM

sergiu cioclea, bnm
Sergiu Cioclea a fost ales de către Comisia specială a Parlamentului pentru funcția de guvernator al Băncii Naționale a Moldovei.

Potrivit comi­siei de selec­tare a can­di­da­ți­lor, Sergiu Cioclea a acu­mu­lat 903 puncte și a fost ales dintr-un număr de nouă candidați

Sergiu Cioclea are 42 de ani. Deține cetățenia moldovenească, franceză și română.

De asemenea acesta are peste 17 ani de acti­vi­tate în sec­to­rul financiar-bancar. Are diplome de mas­ter și de stu­dii post-universitare la Uni­ver­si­ta­tea Panth6on-Assas din Paris. Cunoaște lim­bile: româna, engleza, fran­ceza și rusa.

După proba inter­vi­u­lui, Ser­giu Cio­clea a decla­rat că Banca Națio­nală, la acest moment, are nevoie de legi­ti­mi­tate, res­pon­sa­bi­li­tate și reforme.

Precizăm că în total, în cursă s-au înscris: Roman Cernîșev, Vadim Brînzan, Sergiu Cioclea, Serghei Melnik, Valeriu Chițan, Victor Timotin, Gheorghe Dimitrov, Sergiu Iachim și Vladimir Munteanu.

infomoldova.net

0