3947

Operatiuni economice

Am nevoie să fac acest tabel. Întîmpin dificultăţi. POate cineva să mă ajute cu conturile? NU sunt sigură că sunt corecte.

Nr.

Conţinutul operaţiunilor economice

Suma

(lei)

Debit

Credit

1.

Se reflectă soldul producţiei în curs de execuţie la începutul perioadei de gestiune

22200

215

 

2.

S-au primit materiale de la furnizori 54 000 lei (inclusiv TVA)

 

54000

9000

45000

211

521

 

3.

S-a calculat salariul lucrătorilor activităţii de bază (3 lucrători)

4018

811

5311

4.

Contribuţii la asigurările sociale şi medicale (la operaţia 3)

1084,86

811

533

5.

S-au consumat materiale pentru fabricarea produselor

40018

216

211

6.

Din contul curent în monedă naţională s-a achitat datoria faţă de SA „Virant”

15018

522

242

7.

S-a calculat salariul administraţiei (2 persoane)

3018

812

5311

8.

Contribuţiile la asigurările sociale şi medicale (la operaţia 7)

814,86

812

5332

9.

S-au obţinut produse din activitatea de bază

45018

2161

811

10.

Se reflectă valoarea contabilă a produselor vîndute SRL „Farmec” cu achitarea ulterioară

25018

216

7141

11.

Se reflectă venitul obţinut din vînzarea produselor SRL „Farmec” cu achitarea ulterioară 32 000 lei (fără TVA)

32000

6400

38400

2211

6111

12.

În casă s-a încasat de la contul curent în monedă naţională pentru plata salariului

4018

241

242

13.

Din casă s-au achitat salariile lucrătorilor administraţiei

3018

5311

241

14.

S-a acordat avans titularului Malai V. pentru achitarea cheltuielilor de deplasare

1018

2261

7137

15.

Se trec sumele spre decontare după destinaţie în baza decontului de avans primit de la Malai V.

948

7137

2261

16.

Se restituie în casierie soldul sumelor spre decontare ale titularului Malai V.

70

241

2261

17.

De la contul curent în monedă naţională s-au ridicat în numerar  pentru achitarea cheltuielilor administrative

1218

241

242

18.

Se pune în funcţiune mijlocul fix conform facturii acceptate de la SRL „Viscol”, 6000 (fără TVA)

6000

1200

7200

123

215

19.

Se efectuiază inventarierea materialelor de la depozit şi se înregistreză materiale constatate în plus

498

6124

211

20.

Se reflectă venitul obţinut din vînzarea produselor contra numerar prin magazinul propriu 10 000 lei (fără TVA)

10000

2000

12000

6111

216

21.

Se reflectă valoarea contabilă a produselor vîndute

8218

7141

216

22.

Se încasează în contul curent în monedă naţională numerar din casă

9018

242

241

23.

Se încasează integral creanţa SRL „Farmec”

38400

6111

2211

24.

S-au înregistrat lipsuri de numerar în casierie

78

7144

241

25.

Casierul urmează să recupereze lipsurile achitîndu-se în numerar

78

241

7144

26

Din contul curent în monedă naţională se achită datoria faţă de SRL „Viscol”.

7200

521

242

27.

Se reflectă valoarea contabilă a producţiei în curs de execuţie la finele perioadei de gestiune

15000

215

 

28.

Se reflectă închiderea conturilor de venituri la finele perioadei de gestiune

38400

12000

498

50898

6111

 

6124

351

29.

Se reflectă închiderea conturilor de cheltuieli la finele perioadei de gestiune

1018

25018

78

26114

351

7137

7141

7144

30.

Se reflectă rezultatul financiar al perioadei de gestiune

24784

351

333

0